Адвокат ГО "Запорізької обласної колегії адвокатів" Огійченко Євгенія Валеріївна

МЕДІАЦІЯ (альтернативний спосіб вирішення конфлікту)

Медіація — це процес переговорів спрямований на мирне вирішення конфлікту за участю посередника (медіатора). Спосіб примирення сторін при якому сторони, за участю медіатора, намагаються знайти взаємоприйняте вирішення конфлікту на основі дотримання принципів конфіденційності, рівності сторін та добровільності. Це форма врегулювання конфлікту, в якому медіатор є організатором та управляє переговорами таким чином, щоб сторони прийшли до угоди найбільш вигідної, реалістичної та такої, що задовольняє інтереси обох сторін.

За Медіацією може звернутись як одна зі сторін спору, так й обидві сторони. Також замовником Медіації може бути інша особа, яка зацікавлена у вирішені конфлікту.

Медіація може проводитись у сімейний, трудових, побутових, житлових, споживчих, господарських та інших спорах.

Процес Медіації — це альтернативний судовому спосіб вирішення спору, який має кардинальну відмінність.

При судовому розгляді - рішення приймається суддею за наявними у справі доказами. Чи були такі докази достатніми? Чи всі докази були подані? Чи дійсно обрана стратегія була вірною? Відповіді на такі питання сторона конфлікту отримує тільки після ухвалення рішення судом.

Тобто рішення суду задовольняє інтерес однієї сторони, що може мати наслідки незадоволення іншої сторони. А таке незадоволення може саботувати виконання рішення в житті, що змушує переможця далі боротись за свої права, витрачати зайвий час, гроші. А іноді просто не отримати виконання рішення суду. Все це може тривати роками.

Під час Медіації враховуються не докази, які мають сторони, а саме інтереси сторін. Вирішення конфлікту та прийняття рішення здійснюється безпосередньо сторонами, а не медіатором. Медіатор це незалежна, нейтральна, неупереджена особа, яка проводить медіацію і не має повноважень щодо прийняття рішення по суті конфлікту. Медіатор має спеціальну професійну підготовку, що підтверджується відповідним документом.

Також судовий процес, в основному, є відкритим. На сайтах Судової влади України оприлюднюється інформація про судовий розгляд справи, предмету спору, її учасників, а також можна ознайомитись зі змістом судового рішення.

Медіація є процесом конфіденційним. За нормами процесуальних законів України у цивільних, господарських та адміністративних справах, медіатор не може бути допитаний як свідок. Будь яка інформація отримана під час Медіації може бути розголошена виключно з дозволу сторін.

Отримати більш детальну інформацію про Медіацію Ви можете на індивідуальній консультації.